Nasi członkowie

*Wersja tymczasowa, prace nad rozwinięciem w toku.

Kadra:

Drużynowy: Łukasz Barys Odkrywca

Przyboczni: Magdalena Pękala Samarytanka; Julia Trzeszczak Samarytanka;
Aleksandra Dyba Samarytanka


Starszy Pion

Vircassis:

Zastępowa: Paulina Krac


Betelgeza:

Zastępowa: Agata Stępień Pionierka


Młodszy Pion

Opiekunowie:

Julia Trzeszczak Samarytanka, Mikołaj Wągrowski Odkrywca, Aleksandra Dyba Samarytanka


Willarika:

Zastępowa: Aleksandra Kosek


Vatum:

Zastępowy: Miłosz Wojtaszczyk

zbiórki